Pre-Order RBA R1 by OMC – Batch Cuối

4.350.000 

R1 RBA là một chiếc RBA chuyên chơi Mesh Wick, được thiết kế và sản xuất hoàn toàn ở Việt nam bởi Team OMC – Một team quá nổi tiếng với dòng thiết bị Mesh AIO M1.

RBA R1 by OMC
Pre-Order RBA R1 by OMC – Batch Cuối

4.350.000