Bishop MTL RTA Ambition Mods & The Vaping Gentlemen Club

1.000.000 1.100.000 

Bishop MTL RTA tích hợp hai lỗ dẫn juice 1.1mm với thiết kế nhỏ giọt tiện lợi, đồng thời còn có thể được build theo phong cách Mesh Wick.

Bishop MTL RTA by Ambition Mods
Bishop MTL RTA Ambition Mods & The Vaping Gentlemen Club