Ripley RDTA Ambition Mods & The Vaping Gentlemen Club

1.100.000 1.200.000 

Ripley RDTA là dòng sản phẩm hợp tác giữa hai thương hiệu nổi tiếng trong giới Vape: Ambition ModsThe Vaping Gentlemen Club.

Ripley RDTA Ambition Mods & The Vaping Gentlemen Club