Five Pawns Kingside Tobacco Freebase

600.000 

Five Pawns Kingside Tobacco Freebase là sự kết hợp vừa phức tạp vừa tinh tế giữa lá thuóc Burley và Citrus, từ đó mang đến những trải nghiệm khó cưỡng.

Hết hàng