KHYMEIA by Vapor Cave – Organic Tobacco

800.000 900.000 

Khymeia của Vapor Cave là sản phẩm của sự kết hợp đầy tinh tế đến từ nhiều loại Tobacco, đặc trưng là Oriental, Kentucky, Burley và Latakia.

Khymeia Vapor Cave
KHYMEIA by Vapor Cave – Organic Tobacco