BP Mods Lightsaber Pod Mod Kit – Combo 10%

1.450.000 1.550.000 

Lightsaber Pod Mod Kit là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, được thiết kế, hoàn thiện và sản xuất bởi chính tay Thương hiệu BP Mods nổi tiếng.

Mua Combo Máy + Pack OCC/Pod Thay Thế – GIẢM NGAY 10%

Mua Combo Máy + Juice (Freebase/Salt-Nic) – GIẢM NGAY 10%

BP Mods Lightsaber Pod Mod Kit
BP Mods Lightsaber Pod Mod Kit – Combo 10%