BP Mods Lightsaber Pod Mod Kit

1.450.000 1.550.000 

Lightsaber Pod Mod Kit là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, được thiết kế, hoàn thiện và sản xuất bởi chính tay Thương hiệu BP Mods nổi tiếng.

BP Mods Lightsaber Pod Mod Kit
BP Mods Lightsaber Pod Mod Kit