BP Mods Lightsaber OCC – TMD Pre-build Coils

80.000 350.000 

Dòng sản phẩm Pod Mod Kit cao cấp BP Mods Lightsaber được thiết kế để sử dụng các loại OCC đặc thù, NSX BP Mods gọi đây là TMD Pre-build Coils.

BP Mods Lightsaber OCC TMD Pre-build Coils
BP Mods Lightsaber OCC – TMD Pre-build Coils