Tag Archives: R2 RBA

OMC R2 Mesh Wick RBA – Prototype Review

Sau sự ra đời của OMC R1 RBA cách đây 2 năm thì cũng đã...