Tag Archives: Mesh Wick

OMC R2 Mesh Wick RBA – Prototype Review

Sau sự ra đời của OMC R1 RBA cách đây 2 năm thì cũng đã...

On-hand & Review R1 RBA by OMC Team

The Smoky Town vừa nhận được bản Sample R1 RBA do Team OMC thực hiện....