Tag Archives: Freebase

Chuyện của Sài Gòn: Tôi và Xoài Điên Crazy Hawaii

Đôi khi cái ký ức nó ùa về trong những lúc hết sức nhảm nhí,...