Robert – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000 

Dòng Aroma di Tabacco được NSX BlendFeel nghiên cứu và phát triển bằng cách tận dụng Công nghệ chiết xuất hiện đại, từ đó mang đến Robert.

Robert - Aroma di Tabacco BlendFeel
Robert – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000