RDTA Odis Boxxer SXK cho Billet Box

550.000 

RDTA Odis Boxxer SXK dành cho Billet Box với dung tích buồng chứa lớn và cơ chế build thông minh, tiện lợi, hỗ trợ tốt cho cả chơi vị và khói.

RDTA Odis Boxxer SXK
RDTA Odis Boxxer SXK cho Billet Box

550.000