Nasty Juice Vanilla Tobacco Silver Blend Freebase

300.000 

Trong số những dòng tinh dầu Nasty Juice nổi tiếng, chắc chắn không thể không nhắc đến chai Nasty Juice Vanilla Tobacco Silver Blend Freebase!

Nasty Juice Vanilla Tobacco Silver Blend Freebase
Nasty Juice Vanilla Tobacco Silver Blend Freebase