Nasty Juice Caramel Tobacco Bronze Blend Freebase

300.000 

Trong số những dòng tinh dầu Nasty Juice nổi tiếng, chắc chắn không thể không nhắc đến chai Nasty Juice Caramel Tobacco Bronze Blend Freebase!

Trong số những dòng tinh dầu Nasty Juice nổi tiếng, chắc chắn không thể không nhắc đến chai Nasty Juice Caramel Tobacco Bronze Blend Freebase!
Nasty Juice Caramel Tobacco Bronze Blend Freebase