Morning Glory – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000 

Dòng Aroma di Tabacco được NSX BlendFeel nghiên cứu và phát triển bằng cách tận dụng Công nghệ chiết xuất hiện đại, từ đó mang đến Morning Glory.

Morning Glory - Aroma di Tabacco BlendFeel
Morning Glory – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000