LVE Orion II OCC 0.4Ω, 0.8Ω & 1.2Ω

85.000 380.000 

LVE Orion II 40W Pod Mod Kit OCC gồm hai mức trở kháng 0.4Ω (dành cho Freebase) và 0.8Ω, 1.2Ω (dành cho Salt-Nic) với khả năng đánh vị lên cực tốt, cực ngon.

LVE Orion II OCC 0.4Ω, 0.8Ω & 1.2Ω
LVE Orion II OCC 0.4Ω, 0.8Ω & 1.2Ω