La Vie En Douce – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000 

Dòng Aroma di Tabacco được NSX BlendFeel nghiên cứu và phát triển bằng cách tận dụng Công nghệ chiết xuất hiện đại, từ đó mang đến La Vie En Douce.

La Vie En Douce - Aroma di Tabacco BlendFeel
La Vie En Douce – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000