Khan Extra Cool Passion Fruit Kiwi Guava Freebase

350.000 

Nếu là fan cứng của các dòng tinh dầu trái cây cực kỳ the mát, thì Smoky chắc chắn không thể bỏ qua dòng Khan Extra Cool Passion Fruit Kiwi Guava Freebase.

Khan Extra Cool Passion Fruit Kiwi Guava Freebase
Khan Extra Cool Passion Fruit Kiwi Guava Freebase