Flash Wicks Cotton

120.000 

Với độ tơi cao, bông Flash Wicks có thể sử dụng được trên hầu hết các loại Atomizer (đầu đốt) trên thị trường hiện tại.

Hết hàng

Flash Wicks Cotton
Flash Wicks Cotton

Hết hàng