East East East – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000 

Dòng Aroma di Tabacco được NSX BlendFeel nghiên cứu và phát triển bằng cách tận dụng Công nghệ chiết xuất hiện đại, từ đó mang đến East East East.

East East East - Aroma di Tabacco BlendFeel
East East East – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000