Dây bện Tasty Rope Aura 0.05 NiCrom

600.000 

Dây bện Tasty Rope Aura 0.05 Nicrom – dây bện handmade dành cho mesh wick đến từ Nga. Bạn sẽ trải nghiệm được sự khác biệt khi sử dụng.

Dây bện Tasty Rope Aura 0.05
Dây bện Tasty Rope Aura 0.05 NiCrom

600.000