Coil OCC Cloudflask (Pack 3 pcs)

120.000 300.000 

OCC Cloudflask (Pack 3 pcs) bao gồm 2 mức trở kháng 0.25Ω và 0.6Ω cho anh em đồng khói thoải mái lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Coil OCC Cloudflask (Pack 3 pcs)
Coil OCC Cloudflask (Pack 3 pcs)
120.000 300.000  Select options