Butterscotch Cream Cake Salt-Nic – District One 21 & 80V E-liquid

380.000 

The Smoky Town xin được phép giới thiệu với anh em một dòng juice béo mới, rất ngon rất đậm vị, đó chính là Butterscotch Cream Cake Salt-Nic.

Butterscotch Cream Cake Salt-Nic
Butterscotch Cream Cake Salt-Nic – District One 21 & 80V E-liquid
380.000  Select options