Butterscotch Cream Cake Freebase – District One 21 & 80V E-liquid

380.000 

The Smoky Town xin được phép giới thiệu với anh em một dòng juice béo mới, rất ngon rất đậm vị, đó chính là Butterscotch Cream Cake Freebase.

Butterscotch Cream Cake Freebase
Butterscotch Cream Cake Freebase – District One 21 & 80V E-liquid