BP Mods Lightsaber Adapter 510

300.000 

Dòng sản phẩm Pod Mod Kit cao cấp BP Mods Lightsaber được thiết kế để sử dụng Adapter 510 tiêu chuẩn với nhiều kích thước Cones khác nhau.

BP Mods Lightsaber Adapter 510
BP Mods Lightsaber Adapter 510