Bodeguita – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000 

Dòng Aroma di Tabacco được NSX BlendFeel nghiên cứu và phát triển bằng cách tận dụng Công nghệ chiết xuất hiện đại, từ đó mang đến Bodeguita.

Bodeguita - Aroma di Tabacco BlendFeel
Bodeguita – Aroma di Tabacco BlendFeel

1.100.000