Black Note Cavendish Freebase

304.000 

Black Note Cavendish Freebase được tạo ra bởi quá trình phơi ủ đặc biệt, nguyên liệu là thuốc lá Virginia với hương vị thơm nồng tự nhiên.

Black Note Cavendish Freebase
Black Note Cavendish Freebase