Black Mustang Freebase by DEORO Vapor

450.000 

Black Mustang Freebase Tobacco Organic đến từ DeOro Vapor lại mang sự mạnh mẽ của lá thuốc Latakia, rất đằm thắm và tuông đối nặng.

Black Mustang Freebase by DEORO Vapor
Black Mustang Freebase by DEORO Vapor
450.000  Select options